Algemene Voorwaarden
18 maart 2022

Hondenuitlaatservice Bornerbroek

Wanneer u besluit om gebruik te maken van de hondenuitlaatservice, is het belangrijk om van tevoren goed onze Algemene Voorwaarden door te lezen. Bij ondertekening van de overeenkomst geeft u daarbij namelijk aan dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden met de eigenaar.

1.2 Op de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3 De hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor de tarieven en algemene voorwaarden te wijzigen. Dit wordt altijd vooraf doorgegeven aan de eigenaar.

ARTIKEL 2 – EIGENAAR

2.1 De eigenaar dient een WA–verzekering te hebben waarbij de hond is meeverzekerd. U blijft als eigenaar ten allen tijde wettelijk aansprakelijk voor de door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.

2.2 De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door de hondenuitlaatservice en/of derden, veroorzaakt door de hond van de eigenaar. Eventuele kosten voor medische zorg en/of schade aan eigendommen van de hondenuitlaatservice zullen worden verhaald op de eigenaar. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker is van de schade, dan worden de kosten tussen de eigenaren van betrokken honden onderling verdeeld.

2.3 De eigenaar draagt er zorg voor dat de hondenuitlaatservice toegang heeft tot de plaats waar de hond verblijft.

2.4 De eigenaar machtigt de hondenuitlaatservice om, indien dit nodig is, op kosten van de eigenaar medische zorg te verschaffen aan de hond. Als blijkt dat er een medische ingreep nodig is, zal dit eerst worden overlegd met de eigenaar. De hondenuitlaatservice neemt direct contact op met de eigenaar indien de hond naar de dierenarts wordt gebracht. Wij zullen ervoor kiezen om naar de dierenarts te gaan die op dat moment het dichtst in de buurt is, tenzij door de eigenaar anders aangegeven.

2.5 De eigenaar accepteert dat de hond na het uitlaten wat vies kan zijn. Uiteraard doe ik mijn best om de hond na het uitlaten zo schoon en droog mogelijk weer thuis te brengen.

2.6 De eigenaar zal de hondenuitlaatservice zo spoedig mogelijk informeren over loopsheid of eventuele ziektes en afwijkingen van de hond. Honden met erge diarree, grote wonden of honden die ernstig braken kunnen niet met de groep mee. Op het moment dat de hond deze verschijnselen vertoond tijdens het uitlaten zal de hondenuitlaatservice de situatie zo goed mogelijk inschatten en de eigenaar op de hoogte brengen. Indien nodig wordt de hond naar de dierenarts gebracht.

2.7 Honden die loops zijn kunnen alleen mee indien de groepssamenstelling dit toelaat.

2.8 Uw hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen

2.9 De eigenaar zal de hondenuitlaatservice uitgebreid inlichten over het gedrag en karakter van de hond. Dit geldt niet alleen voor de situatie op dit moment, maar ook in het verleden. Hierbij valt te denken aan agressief gedrag naar soortgenoten, opgelopen trauma door conflicten, ongelukken, verblijf in een asiel, weglopen, allergieën, enzovoort. Dit kan voor de hondenuitlaatservice van groot belang zijn, dus wij vragen complete openheid.

2.10 Honden dienen ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest.                                                                Hiervan dient de eigenaar een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren. Tevens dienen de honden vrij te zijn van vlooien en wormen.

2.11 De hond krijgt op de afgesproken uitlaatdag(en) een goed sluitende halsband van de eigenaar om.

ARTIKEL 3 – HONDENUITLAATSERVICE BORNERBROEK

3.1 De hondenuitlaatservice zal er zorg voor dragen dat de hond op de afgesproken tijden zal worden uitgelaten in een omheinde speelweide onder toezicht van de hondenuitlaatservice.

3.2 De hondenuitlaatservice zorgt ervoor , dat de hond veilig wordt vervoerd in een speciaal daarvoor ingerichte hondenbus. In de bus zitten hokken zodat iedere hond een eigen plekje heeft. Sommige honden vinden het prettig om alleen te zitten, terwijl anderen zich veiliger voelen samen met een ander. Het kan allebei. 

De bus kan goed worden geventileerd middels elektrische dakventilatie. De vloer is bedekt met antislip matten, er zijn voldoende riemen voor iedere hond. Verder zit er een brandblusser en een goed uitgeruste EHBO trommel in.

3.3 De hondenuitlaatservice dient er voor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is.

3.4 De hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk wanneer zij de overeenkomst niet kan uitvoeren door onvoorziene omstandigheden als extreem weer, serieuze familie–omstandigheden, ziekte enzovoort. Uiteraard zal er in deze situaties overleg plaatsvinden met de eigenaar over een goede en acceptabele oplossing.

3.5 De hondenuitlaatservice is door de eigenaar gemachtigd om de hond waarvoor de overeenkomst is getekend, uit te laten. De hondenuitlaatservice is echter niet aan te merken als bezitter van betreffende hond.

3.6 De hondenuitlaatservice garandeert de grootst mogelijke zorg voor de hond en gaat op verantwoorde en veilige manier met de hond om. Dit houdt ook in dat de hondenuitlaatservice zich zal houden aan alle afspraken die gemaakt worden met de eigenaar tijdens het intake–gesprek.

3.7 De hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om op voorhand een hond te weigeren of tussentijds een overeenkomst te ontbinden, wanneer blijkt dat de hond teveel problemen veroorzaakt of een gevaar is voor andere honden en/of mensen.

3.8 De hondenuitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel aan de hond van de eigenaar die zonder opzet is toegebracht door de hondenuitlaatservice. Uiteraard zal in deze situatie zoveel mogelijk overlegd worden met de eigenaar.

3.9 De hondenuitlaatservice garandeert zorgvuldig om te gaan met de huissleutel van de eigenaar en deze alleen te gebruiken voor het halen en brengen van de hond waarvoor de overeenkomst is getekend. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond.

3.10 De hondenuitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade aan de hond en/of derden, door honden onderling aangebracht. Tevens is de hondenuitlaatservice niet aansprakelijk voor schade in, om of aan het huis van de eigenaar (bijvoorbeeld door brand, diefstal, inbraak) ten tijde van het uitlaten.

3.11 De hondenuitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een hond ontsnapt in de uitlaatweide tijdens het uitlaten. Er kan altijd, ondanks de grootst mogelijke zorg en toewijding, een situatie ontstaan waarbij de hond wegloopt. Ondanks dat de omheining 1.50 meter hoog is.      De hondenuitlaatservice zal uiteraard niet haar rug toekeren en al het mogelijke doen wat nodig om te zorgen dat de hond weer zo snel mogelijk thuis komt. Mocht dit in het ergste geval niet gebeuren, of mocht de hond iets ergs overkomen dan kan de uitlaatservice hier niet verantwoordelijk worden gesteld.

3.12 De hondenuitlaatservice behoudt zich het recht voor om gedurende het jaar vakantie of vrije dagen op te nemen waarbij de hond van de eigenaar niet wordt uitgelaten. Dit wordt natuurlijk zover mogelijk van tevoren doorgegeven en overlegd. Bij doordeweekse Feestdagen wordt er niet uitgelaten.

ARTIKEL 4 – BETALING

4.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

4.2 De vergoedingen voor de diensten die de hondenuitlaatservice levert kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de hondenuitlaatservice. 

4.3 De vergoeding voor een maandabonnement zal vooraf worden voldaan door de eigenaar. In de daarop volgende maanden zal de vergoeding maandelijks worden betaald middels factuur of overgemaakt. Het tarief voor een maandabonnement is inclusief 3 weken vakantie en een aantal vrije dagen gedurende het jaar. Het maandabonnement is doorlopend tot wederopzegging.

4.4 De vergoeding voor een strippenkaart dient vooraf te worden betaald. Strippenkaarten worden digitaal bijgehouden door de hondenuitlaatservice.        De eigenaar zal de vergoeding voor de volgende kaart binnen zeven dagen na het ingaan van de nieuwe kaart voldoen.  Strippenkaarten zijn 4 maanden geldig en niet overdraagbaar.

4.5 Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht. Uiteraard geldt dit niet bij ziekte en/of overlijden van de hond. 

4.6 Kilometervergoeding:  Tot en met 6 km. rondom Bornerbroek geen kilometervergoeding. Vanaf 7 km. van Bornerbroek tot en met maximaal 10 km. is de kilometervergoeding € 0,25 cent per km. per adres.

ARTIKEL 5 – OVERIG

5.1 Eventuele wijzigingen als adresgegevens, telefoonnummers, enzovoort dienen door de eigenaar zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de hondenuitlaatservice.